Header image

Ruumiin mielentila

Nykyisin on muodikasta etsiä masennuksen selityksiä aivojen kemiasta ja geeneistä. Siitä emme kai pääse mihinkään, että ihminen on myös biologinen eläin. Ajatuksemme, tunteemme ja toimintamme ovat jollakin tavalla rinnakkaisia ruumiillisten tilojen kanssa. Luonnontieteellisestä näkökulmasta mieltä ei voi olla ilman ruumista. Ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen olemus ovat vuorovaikutuksessa keskenään, emmekä arkielämässä tee mitään kokemuksellista eroa näiden tasojen välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos masennuslääke helpottaa masentuneen oloa, niin masennuksen syy olisi löydetty. Alkoholi ja huumeet poistavat lyhytaikaisesti masennusta, mutta siitä ei voi päätellä, että masennuksen syy on biologinen.

Ihmisen biologinen ja psykologinen olemus kulkevat käsi kädessä sosiaalisessa todellisuudessa. Psykologinen ja sosiaalinen todellisuus muokkaavat aivoja ja päinvastoin. Erilaisilla lääkityksillä, liikunnalla tai vaikkapa hieronnalla voi lieventää masennuksen kokemusta ja ahdistusta, mutta se ei tarkoita että masennus olisi lääketieteellinen sairaus. Masennus on hyvin moniulotteinen ilmiö ja sen eri syistä tulee rakentaa kokonaiskuvaa kunkin yksilön kohdalla. Masennusta voidaan selittää välittäjäaineilla, joihin voidaan yrittää vaikuttaa suoraan, mutta se on hyvin yksioikoinen ja yksipuolinen tapa.

Erittäin kovassa masennuksessa ja ahdistuksessa voi kuitenkin olla hyväksi vaikuttaa ensin biologiseen ulottuvuuteen, jotta asioiden psykologinen ja sosiaalinen tarkastelu tulee mahdolliseksi. Ihmisen tunteet, ajattelu ja kokemuksesta kehittynyt luonne ovat hyvin monimutkaisesti rakentuneita ilmiöitä. Ainakin nykytilanteessa on mieletöntä ajatella, että näihin voitaisiin vaikuttaa yksityiskohtaisesti täsmälääkkeillä, että mielen yksityiskohtia voisi hioa ja kehittää suoraan aivoihin vaikuttamalla. Lääkitys on aina yhtä epätarkkaa kuin talon suunnittelu Klubi-askin kanteen.

 


<<Edellinen Seuraava >>
=